Unkarin Pécs yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan koe Helsingissä

Jjärjestämme ensimmäistä kertaa yhdessä Pécs yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa koetilaisuuden Helsingissä lauantaina 21.03.2020. Koetilaisuudesta on virallinen ilmoitus Pécs yliopiston sivuilla http://admissions.medschool.pte.hu/application-step-by-step/entrance-exams-abroad .

Koe käsittää kirjallisen ja suullisen osion. Kirjallinen osio kestää 0900 – 1200 ja suullinen osio 1300 – 1700. Kokeen aiheet löytyvät Pécs yliopiston sivuilta http://admissions.medschool.pte.hu/application-step-by-step/entrance-exam-topics .

Kyseessä ei ole sisäänpääsykoe vaan tilaisuus, jossa arvioidaan hakijan perustiedot, englanninkielentaito ja motivaatio.

Koetilaisuus pidetään Hotelli presidentin tiloissa https://www.sokoshotels.fi/en/helsinki/sokos-hotel-presidentti . Aamupäivän kirjallinen koe pidetään Risto Presidentti huoneessa ja iltapäivän haastattelut Ukko huoneessa.

Edellytyksenä osallistumiselle kokeeseen on Pécs yliopiston 200 USD etukäteen. Pécs yliopiston hakemusmaksusta lisätietoa sivulta http://admissions.medschool.pte.hu/application-step-by-step/application-form . Veridium Educationin koemaksu 250 euroa maksetaan seuraavalle tilille: Veridium Europe OÜ, SEB Bank, EE18 1010 2200 5365 0015, viite Koemaksu.

Pyydämme vahvistamaan osallistumisenne koetilaisuuteen maksamalla edellä mainitut hakemus- ja koemaksut viimeistään 13.03.2020 rajoitetun paikkatilan vuoksi. Ennakko ilmoittautuminen sähköpostilla (nimi, sukunimi, sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero) alla olevaan sähköpostiosoitteeseen: info@veridium.eu