FAQ


Kyllä. Ulkomailla suoritettaviin korkeakouluopintoihin myönnetään opintotukea samalla tavalla kuin Suomessa suoritettavaan tutkintoon.

Opintotuen ja asumislisän lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus nostaa myös valtion takaama asumislisä.

Kyllä. Tämän kevään abiturientit voivat hyvin hakea opiskelemaan jo ennen lakkiaisia. Hakupaperit täydennetään ylioppilastutkintotodistuksella lakkiaisten jälkeen.

Kun haet opiskelemaan lääketiedettä Unkariin, sinun on pyydettävä lääkäriltäsi terveystodistus. Todistuksesta on käytävä ilmi negatiivinen testitulos HIV:sta sekä B-hepatiitista. Lisäksi todistuksesta on käytävä ilmi, että hakija kykenee terveytensä puolesta suorittamaan korkeakouluopintoja eikä hakijalla ole lukihäiriötä. Varsinaisia muotovaatimuksia lääkärintodistukella ei ole. 

Bolognan prosessin ansiosta myös kaikki Euroopassa suoritetut tutkinnot kuuluvat yhtenäiseen eurooppalaiseen korkeakoulualueeseen tähtäävään Bologna-järjestelmään. Bologna-prosessin keskeisimpiä tavoitteita on siis tutkintojen vertailtavuuden parantaminen Euroopassa. Opetushallituksen sivuilta löydät kattavan paketin, jossa selostetaan ulkomailla suoritetun oikeustieteellisen tutkinnon vastaavuudesta Suomessa.

Lontoon yliopistossa suoritettava tutkinto antaa siis valmiudet toimia Suomessa sekä muualla Euroopassa juristin koulutusta vaativissa tehtävissä sen jälkeen kun vaadittava täydennyskoulutus on suoritettu. 

Täydennyskoulutuksen tarve riippuu hyvin paljon myös siitä, minkälaisiin tehtäviin tutkinnolla tähtää. Lontoon yliopistossa suoritettava tutinto antaa erinomaiset valmiudet eurooppaoikeuden alalla esimerkiksi EU:n toimielimissä työskentelemiseen. 

Ilman täydennyskoulutusta voi toimia juristina esimerkiksi erilaisissa kansainvälisissä yrityksissä, jotka palkkaavat lakimiehiä useisiin eilaisiin tehtävin. Täydennyskoulutuksen tarve ajankohtaistuu siis oikeastaan vain silloin, jos haluaa hakea valtion virkoihin esim. tuomariksi, suorittaa auskulnoinnin tai suorittaa asianajajan tutkinnon Suomessa, johon vaaditaan tietty pätevyys. 

Kyllä. Suoritettuaan lääkärin tutkinnon Unkarissa lääkärin ammattia voi harjoittaa Suomessa automaattisesti. 

Neljännen opiskeluvuoden jälkeen Suomessa voi toimia lääkärinä esim. kesätöissä Valviran laillistuksella.