Lääketiede

 •  Semmelweis yliopisto
 • Pécs yliopisto
 • Szeged yliopisto

Hammaslääketiede

 •  Semmelweis yliopisto
 • Pécs yliopisto

Farmasia

 •  Semmelweis yliopisto
 • Szeged yliopisto

Tutustu tästä tarkemmin Unkarissa sijaitseviin lääketieteen opintoja tarjoaviin yliopistoihin:


Lääketiede

 • Semmelweis yliopisto
 • Pécs yliopisto
 • Szeged yliopisto

Unkarissa kolme yliopistoa tarjoaa englanninkielistä opetusta lääketieteen alalla: Semmelweis yliopisto, Pécs yliopisto sekä Szeged yliopisto. Kuusivuotiset lääketieteen opinnot kaikissa kolmessa yliopistossa johtavat lääketieteen lisensiaattiin. Englannin, unkarin ja latinankieliset diplomit luovutetaan opintojaan menestyksekkäästi päättäneille. 

Lääketieteen opetussuunitelmat kaikissa kolmessa ovat Unkarin Akkrediointi lautakunnan hyväksymiä, kansainvälisesti tunnustettuja ja listattu Who World Directory of Medical School:issa. Yllä olevilta yliopistoilta tutkinnon suorittaneet ovat päteviä toimimaan Euroopan Unionin sisällä ilman erillistä taikka ylimääräistä vaadetta suorittaa muita lisenssiä. 

Yllämainituista yliopistoista tutkinnon suorittaneet ovat päteviä osallistumaan Kanadan Lääketieteellisen Lautakunnan arviointitenttiin (MCCEE). 

Kaikista kolmesta yliopistosta tutknnon suorittaneet ovat päteviä osallistumaan Yhdysvaltain Lääketieteelinen Lisenssi Lautakunnan arviointitenttiin (USMLE). 

Kalifornian Lääketieteellinen Lautakunta myös hyväksyy kaikista komesta yliopistosta tutkintonsa saaneita osallistumaan jatko-opintokursseille, jotta suoriuduttuaan pätevöityvät toimimaan Kalifornian osavaltiossa. Yhdysvaltojen kansalaiset/pysyvän oleskeluluvan haltijat ja Kanadan kansalaiset, joilla on akkreditoidun American College:n / yliopiston alempi tutkinto, ovat päteviä istumaan Fifth Pathway Program -tentit.


Hammaslääketiede

 •  Semmelweis yliopisto
 • Pécs yliopisto
 • Szeged yliopisto

Englanninkielellä suoritettavat, viisi vuotta kestävät kansainväliset hammaslääketiedeopinnot Semmelweissin yliopistolla, Pécsin yliopistolla sekä Szegedin yliopistolla johtavat  Hammaslääketieteen lisensiaattiin. Samanaikaisesti luovutetaan englannin, unkarin ja latinan kielen diplomit

Unkarin Akkreditointi Lautakunta on akkreditoinut kaikki kolme yliopistoa, joten koulutusohjelmat pätevät maailmanlaajuisesti.

Kaikista kolmesta yliopistosta valmistuneet pätevöityvät automaattisesti Euroopan Unionin sisällä, ilman erillistä lisensiaattitutkintoa. 

Vastavalmistuneet ovat päteviä osallistumaan Kanadan hammaslääkäreiden akkreditointilautakunnan arviointitestiin (CDAC). 

Pätevöityminen koskee myös mahdollisuutta osallistua Yhdysvaltain Hamaslääkäriyhdistyksen (ADA) järjestämään Hammaslääkäreiden Kansallisen Lautakunnan tenttiin. 


Farmasia

 •  Semmelweis yliopisto
 • Szeged yliopisto

Farmasian opinnot suoritetaan englannin kielellä Semmelweissin ja Szegedin yliopistoilla. Molempien yliopistojen viisivuotinen kansainvälinen farmasian koulutusohjelma johtaa farmasian lisensiaattitutkintoon. Diplomi luovutetaan unkarin, englannin ja latinan kielisenä.

Unkarin Akkrediointi Lautakunta on akkreditoinut yllämainitut yliopistot, joten nämäkin koulutusohjelmat pätevät maailmanlaajuisesti. 

Semmelweissin ja Szeged yliopistoilta tutkinnon suorittaneet ovat päteviä toimimaan Euroopan Unionin sisällä ilman erillistä taikka ylimääräistä vaadetta suorittaa muita lisenssiä. 

Näiden kahden yliopiston vastavalmistuneet, jotka ovat joko Kanadan kansalaisia tai pysyvän oleskeluluvan haltijoita, voivat osallistua Kanadan Farmasian Tutkintolautakunnan (PEBC) tenttiin. 

Vastavalmistuneilla Amerikan Yhdysvaltojen kansalaisilla on mahdollista istua Ulkomaalaisten Tutkintojen Ekvivalentti -tentti (FPGEC)


Hakeminen

Lähetä meille sähköposti osoitteeseen info(at)veridium.eu ja kerro nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostisi ja mihin ohjelmaan olet kiinnostunut hakemaan sekä että oletko halukas osallistumaan Helsingissä järjestettävään pääsykokeeseen (Pécs ja Semmelweis). 

Otamme sinuun yhteyttä ja avustamme haussa (mm. verkkohaku ja hakemuslomake, pääsykoe). Tarpeen mukaan järjestämme yhteisen info tilaisuuden ja pääsykokeen Helsingissä (pääsykokeen järjestäminen vaatii riittävän määrän osallistujia) 

Lääketieteelliset pääsykokeet:

Aiheet

Kemia:

 • Kemialliset reaktiot, erilaiset kemialliset reaktiot ; Atomin rakenne ; atomin ytimen koostumus ; isotoopit ; Elementtien elektroninen rakenne (kvanttiluvut, kiertorata, elektronijärjestelmä) ; Alkuainetalukko, ryhmät: atomi- ja ionisäde, ionisaatioenergia, elektroniaffiniteetti, elektronegatiivisuus ; Kemialliset sidokset, metalli- , ioni- ja kovalenttisidokset, molekyylien väliset voimat ; Alkuaineen vaihtuva olomuoto, kaasumianen, nestemäinen ja kiinteä olomuoto, siirtymät faasidiagrammeissa ; Nestemäiset liuokset, elektrolyytit ja ei-elektrolyytit, hapot ja emäkset.
 • Vety ja happi, hapetus, hapettumisen tila, hapetus ja pelkistys ; Vedyn ja hapen ominaisuudet ja reaktiot, vedyn ja hapen yhdisteet ; Halogeenit, halogeeniyhdisteet ; Jalokaasut, lähteet ja käyttötarkoitukset ; Typpi, fosfori ja rikki ; Teolliset hapot, typpiyhdisteet, fosfori ja rikki ; Hiili, hiilen allotrooppiset muodot, hiilen epäorgaaniset yhdisteet ; Metallit ja metallurgia ; S- ja p- lohkon metallit, siirtymämetallit.
 • Hiilen kovalenttiset sidokset, hiiliyhdisteiden moninkertaiset kovalenttisidokset ; Hiilivety, alkeenit ja sykloalkeenit, alkeenit ja alkyynit ; Aromaattiset hiilivedyt, heteromaaniset yhdisteet ; Alkoholit ja eetterit, aldehydit ja ketonit ; Karboksyylihapot, happamuuden laskeminen ; Suolat, pesuaineet ; Esterit ja anhydridit ; Amiinit ja amidit, emäksisyyden määrittäminen ; Halogeeni, rikki, fosforia sisältävät yhdisteet ; Isomeria epäorgaanisessa kemiassa, rakenteelliset, geometriset ja optiset isomeerit. 

Biologia:

 • Luokitus ; luokitustasot
 • Solun kemiallinen koostumus ; Elementit ja epäorgaaniset yhdisteet ; Lipidit, hiilihydraatit, proteiinit ja nukleiinihapon kolloidinen järjestelmä ; Solun aineenvaihdunta ; Entsyymit ; Glykolyysivaiheen energian tuotanto ; Krebsin kierto ja hapettumisen fotosynteesit ; Lipidien biosynteesi, hiilihydraatit, proteiinit ja nukleiinihapot ; Solun ultrarakenne (Organellit) , solun fysiologia, eri kuljetustyypit ;Endosytoosi ja eksostoosi ; Aktiopotentiaali ja soluliikkeet. 
 • Ravitsemus ; Hengitys ; Eritys ; Verenkierto ; Lisääntyminen ; Seksuaalisen ja aseksuaalisen lisääntymisen kasvu ja kehitys ; Säätelyt ; Homeostaasi ja säätely hormoneilla ; Hermostollinen säätely ; Hermosto ; Synapsis ja välittäjäaineet ; Autonominen hermosto ; Selkäydin ; Aivot ; Muisti ja uni ; Aistit ; Reseptorit ja aistinelimet ; Yllä olevien toimintojen kehitys ; Kyseisten ihmiselinten rakenne ja toiminto ; Eläinten käyttäytyminen ; Luontainen ja opittu käyttäytyminen.
 • Ekologia, ekosysteemit ; Ravintoketju, rajoittavat tekijät, kierrot luonnossa ; Väestö ja yhteisöt.
 • Molekyyligenetiikka ; geneettisen materiaalin ominaisuudet ; Mutaatio, rekombinaatio ; Geneettinen koodi ; Operoni ; Klassinen genetiikka ; Perinnöllisyyden muodot (epäjatkuvat piirteet) ; Linkitys ; Sukupuolikromosonit ; Jatkuvat piirteet perinnöllisyysneuvonnassa.
 • Väestögenetiikka ; Kemiallinen ja biologinen evoluutio ; Ihmisen evoluutio

Pääsykokeesta:

Kokelaat, jotka eivät ole suorittaneet kokonaisuudessaan englanninkielistä yläastetasoista tutkintoa, joutuvat suorittamaan englannin tasokokeen.

Biologian ja kemian pääsykokeet koostuvat kahdestakymmenestä monivalintatehtävästä ja kahdenkymmenen – neljänkymmenen minuutin kestoisesta suullisesta/henkilökohtaisesta haastattelusta.