Lääketiede

 • Pécs yliopisto

Hammaslääketiede

 • Pécs yliopisto

Tutustu Unkarissa sijaitsevaan lääketieteen opintoja tarjoavaan yliopistoon:

(Sivulta löytyy Pécs Yliopiston valmistamia videoita, joissa kerrotaan opiskelusta sekä yliopiston historiasta.)


Lääketiede

 • Pécs yliopisto

Unkarissa sijaitseva Pécs Yliopisto tarjoaa englanninkielistä opetusta lääketieteen alalla.

Kuusivuotiset lääketieteen opinnot johtavat lääketieteen lisensiaattiin. Englannin-, unkarin- ja latinankielinen diplomi luovutetaan opintojen menestyksekkäästi päättäneille.

Lääketieteen opetussuunitelma on Unkarin Akkrediointi lautakunnan hyväksymä, kansainvälisesti tunnustettu sekä listattu Who World Directory of Medical School:issa.

Pécs Yliopistolla tutkinnon suorittanut on pätevä toimimaan Euroopan Unionin sisällä ilman erillistä, taikka ylimääräistä, vaadetta suorittaa muita lisenssejä. 

 

Pécsin Yliopistolla tutkinnon suorittanut on pätevä osallistumaan

Yhdysvaltain Lääketieteelinen Lisenssi Lautakunnan arviointitenttiin (USMLE)

sekä

Kanadan Lääketieteellisen Lautakunnan arviointitenttiin (MCCEE)

 

Kalifornian Lääketieteellinen Lautakunta myös hyväksyy Pécsin Yliopistolta tutkintonsa saaneet osallistumaan jatko-opintokursseille, jonka suoriuduttuaan he pätevöityvät toimimaan Kalifornian osavaltiossa.

Yhdysvaltojen kansalaiset/pysyvän oleskeluluvan haltijat ja Kanadan kansalaiset, joilla on akkreditoidun American College:n / yliopiston alempi tutkinto, ovat päteviä istumaan Fifth Pathway Program -tentit.


Hammaslääketiede

 • Pécs yliopisto

Englanninkielellä suoritettavat, viisi vuotta kestävät kansainväliset hammaslääketiedeopinnot Pécsin yliopistolla johtavat Hammaslääketieteen lisensiaattiin. Samanaikaisesti luovutetaan englannin, unkarin ja latinan kielen diplomit

Unkarin Akkreditointi Lautakunta on akkreditoinut Pécsin Yliopiston, joten koulutusohjelma on pätevä maailmanlaajuisesti.

Pécsin yliopistosta valmistunut pätevöityy automaattisesti Euroopan Unionin sisällä, ilman erillistä lisensiaattitutkintoa. 

Vastavalmistuneet ovat päteviä osallistumaan Kanadan hammaslääkäreiden akkreditointilautakunnan arviointitestiin (CDAC). 

Pätevöityminen koskee myös mahdollisuutta osallistua Yhdysvaltain Hamaslääkäriyhdistyksen (ADA) järjestämään Hammaslääkäreiden Kansallisen Lautakunnan tenttiin. 


Videolla ensimmäisen vuoden opiskelijat, Dari ja Emma, kertovat heidän omista kokemuksistaan Pécsin Yliopistolla. 

Pécsistä löytyy siis jo muita reippaita suomalaisia opiskelijoita!

Hakeminen

Lähetä meille sähköposti osoitteeseen info(at)veridium.eu ja kerro nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostisi ja mihin ohjelmaan olet kiinnostunut hakemaan sekä että oletko halukas osallistumaan Helsingissä järjestettävään pääsykokeeseen (Pécs Yliopisto). 

Otamme sinuun yhteyttä ja avustamme haussa (mm. verkkohaku ja hakemuslomake, pääsykoe).

Tarpeen mukaan järjestämme yhteisen info tilaisuuden ja pääsykokeen Helsingissä (pääsykokeen järjestäminen vaatii riittävän määrän osallistujia) 

Lääketieteelliset pääsykokeet:

Aiheet

Kemia:

 

 • Kemialliset reaktiot, erilaiset kemialliset reaktiot ; Atomin rakenne ; atomin ytimen koostumus ; isotoopit ; Elementtien elektroninen rakenne (kvanttiluvut, kiertorata, elektronijärjestelmä) ; Alkuainetalukko, ryhmät: atomi- ja ionisäde, ionisaatioenergia, elektroniaffiniteetti, elektronegatiivisuus ; Kemialliset sidokset, metalli- , ioni- ja kovalenttisidokset, molekyylien väliset voimat ; Alkuaineen vaihtuva olomuoto, kaasumianen, nestemäinen ja kiinteä olomuoto, siirtymät faasidiagrammeissa ; Nestemäiset liuokset, elektrolyytit ja ei-elektrolyytit, hapot ja emäkset.
 • Vety ja happi, hapetus, hapettumisen tila, hapetus ja pelkistys ; Vedyn ja hapen ominaisuudet ja reaktiot, vedyn ja hapen yhdisteet ; Halogeenit, halogeeniyhdisteet ; Jalokaasut, lähteet ja käyttötarkoitukset ; Typpi, fosfori ja rikki ; Teolliset hapot, typpiyhdisteet, fosfori ja rikki ; Hiili, hiilen allotrooppiset muodot, hiilen epäorgaaniset yhdisteet ; Metallit ja metallurgia ; S- ja p- lohkon metallit, siirtymämetallit.
 • Hiilen kovalenttiset sidokset, hiiliyhdisteiden moninkertaiset kovalenttisidokset ; Hiilivety, alkeenit ja sykloalkeenit, alkeenit ja alkyynit ; Aromaattiset hiilivedyt, heteromaaniset yhdisteet ; Alkoholit ja eetterit, aldehydit ja ketonit ; Karboksyylihapot, happamuuden laskeminen ; Suolat, pesuaineet ; Esterit ja anhydridit ; Amiinit ja amidit, emäksisyyden määrittäminen ; Halogeeni, rikki, fosforia sisältävät yhdisteet ; Isomeria epäorgaanisessa kemiassa, rakenteelliset, geometriset ja optiset isomeerit. 

Biologia:

 • Luokitus ; luokitustasot
 • Solun kemiallinen koostumus ; Elementit ja epäorgaaniset yhdisteet ; Lipidit, hiilihydraatit, proteiinit ja nukleiinihapon kolloidinen järjestelmä ; Solun aineenvaihdunta ; Entsyymit ; Glykolyysivaiheen energian tuotanto ; Krebsin kierto ja hapettumisen fotosynteesit ; Lipidien biosynteesi, hiilihydraatit, proteiinit ja nukleiinihapot ; Solun ultrarakenne (Organellit) , solun fysiologia, eri kuljetustyypit ;Endosytoosi ja eksostoosi ; Aktiopotentiaali ja soluliikkeet. 
 • Ravitsemus ; Hengitys ; Eritys ; Verenkierto ; Lisääntyminen ; Seksuaalisen ja aseksuaalisen lisääntymisen kasvu ja kehitys ; Säätelyt ; Homeostaasi ja säätely hormoneilla ; Hermostollinen säätely ; Hermosto ; Synapsis ja välittäjäaineet ; Autonominen hermosto ; Selkäydin ; Aivot ; Muisti ja uni ; Aistit ; Reseptorit ja aistinelimet ; Yllä olevien toimintojen kehitys ; Kyseisten ihmiselinten rakenne ja toiminto ; Eläinten käyttäytyminen ; Luontainen ja opittu käyttäytyminen.
 • Ekologia, ekosysteemit ; Ravintoketju, rajoittavat tekijät, kierrot luonnossa ; Väestö ja yhteisöt.
 • Molekyyligenetiikka ; geneettisen materiaalin ominaisuudet ; Mutaatio, rekombinaatio ; Geneettinen koodi ; Operoni ; Klassinen genetiikka ; Perinnöllisyyden muodot (epäjatkuvat piirteet) ; Linkitys ; Sukupuolikromosonit ; Jatkuvat piirteet perinnöllisyysneuvonnassa.
 • Väestögenetiikka ; Kemiallinen ja biologinen evoluutio ; Ihmisen evoluutio

Pääsykokeesta:

Kokelaat, jotka eivät ole suorittaneet kokonaisuudessaan englanninkielistä yläastetasoista tutkintoa, joutuvat suorittamaan englannin tasokokeen.

Biologian ja kemian pääsykokeet koostuvat kahdestakymmenestä (20) monivalintatehtävästä ja 20-40 minuutin kestoisesta suullisesta/henkilökohtaisesta haastattelusta.